دستگاه چاپ سیلک اسکرین

رنگ چاپ سیلک

رنگ مصرفی در چاپ سیلک اسکرین برای سطوح
مختلف متفاوت است

برای چاپ روی نایلون و نایلکس از رنگ پی وی سی
و یا رنگ روغنی استفاده میشود

برای چاپ تیشرت , لباس و پارچه از رنگ
آب شور و یا رنگ اورینت استفاده می شود

رنگ مورد استفاده در چاپ سیلک همان رنگ موجود در
رنگ فروشی هاست و در تمام رنگ فروشی ها
این رنگ ها موجود است

رنگ pvc درجه یک
کیلویی 25 هزار تومان

دستگاه چاپ سیلک و مهرسازی
بهمراه مواد اولیه چاپ
در سایت
http://www.silkomohr.ir

رنگ مخصوص چاپ سیلک

09193519931

09124526223