دستگاه چاپ سیلک اسکرین

پردرآمدترین مشاغل آزاد ؛ چاپ نایلون

یکی از پردرآمدترین مشاغل آزاد در ایران چاپ سیلک
است که شامل چاپ روی سطوح مسطح می باشد مانند
چاپ روی کیسه نایلون؛ کیسه پلاستیک ؛ کیسه مشماع و
ساک دستی ؛ شال ؛ روسری ؛ تی شرت ؛ لباس


چاپ روی نایلون و پلاستیک شغل پردرآمد و پرسودی
 است که میتوان در منزل برای کار در منزل و شغل دوم  از آن استفاده نمود

فضای کم مورد نیاز برای راه اندازی چاپ سیلک دستی
کم و سرمایه اولیه آن اندک می باشد ضمن اینکه
یادگیری چاپ سیلک بسیار ساده است

دستگاه چاپ سیلک ؛ شغل آزاد پردرآمد
یک سال گارانتی فول
آموزش چاپ سیلک رایگان
لوازم چاپ نایلون
از 220 هزار تا 340 هزار تومان

09193519931
09124526223