دستگاه چاپ سیلک اسکرین

آموزش راه اندازی چاپ سیلک

آموزش راه اندازی کارگاه چاپ سیلک بصورت
حضوری و عملی در حضور شما 09124526223


آموزش چاپ سیلک حضوری شامل مراحل ساخت شابلون
و توری کشی - آماده کردن لاک حساس به نور - کشیدن لاک
حساس روی توری شابلون - نوردهی شابلون - شستشو و
آماده کردن شابلون و مرحله نهایی چاپ روی سطح صاف

بهمراه پشتیبانی فنی پس از فروش برای راهنمایی و پشتیبانی
در تمام مراحل چاپ

تنها شرکت دارای پشتیبانی فنی پس از خرید بصورت
تلفنی و یا از طریق
انجمن چاپ سیلک

فروش دستگاه چاپ سیلک بهمراه آموزش رایگان و
تامین مواد اولیه چاپ شامل توری شابلون - کاردک یا
اسکوجی - لاک حساس - گیره چاپ

09124526223
09107716244